EVSIDConnect Turkish Home and Kitchenware Cluster adıyla yeni bir URGE projesi başlatıyoruz

EVSIDConnect Turkish Home and Kitchenware Cluster adıyla yeni bir URGE projesi başlatıyoruz

URGE projeleri, temelde firmaların ihracatlarını arttırmak amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere izin vermekte, Dernek, Birlik vb sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirdiği aynı sektörde faaliyet gösteren firmaları toplu bir şekilde desteklemektedir. Diğer Devlet desteklerinden farklı olarak 3 yıl gibi bir süreye yayılan projede tüm etkinlikler %75 oranında desteklenmekte, proje tamamlandığında katılımcı firmaların ihracatına etkisi ölçümleneceğinden proje başladıktan sonra ilave firma katılımı mümkün bulunmamaktadır"

2017-2020 döneminde tamamladığımız 2 URGE projemiz kapsamında, toplamda 64 üye firmamız için öncelikle ihtiyaç analizlerini hazırladık. Analizlere göre ihtiyaç duyulan eğitimleri aldık. Ardından, hedef ülke olarak belirlenen Vietnam, Kolombiya, Fas ile İngiltere pazarlarında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik.

Projemiz Ticaret Bakanlığı tarafından "En İyi Uygulamalar"  arasında seçildi. Projenin başarıyla tamamlanması sonrasında, benzer bir projeyi 2021-2024 dönemi için bu kez daha yoğun bir programla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Planladığımız programa göre  her bir katılımcı firmamızın faydalanacağı şekilde;

 • Ortak bir küme web sayfası hazırlamayı, hazırlanacak web sayfası ve diğer sosyal medya paylaşımları ile ürün ve firma tanıtımları yapmayı, web sayfasında düzenli olarak aylık bazda ücretli tanıtım gerçekleştirmeyi,
 • İhtiyaç analizi ile küme ve firmalar özelinde eksiklikleri tespit ederek, hedef pazarları ve bu pazarlara giriş için gerekli adımları belirlemeyi,
 • Proje için EVSİD içerisinde URGE projesine özel 1 personel istihdam etmeyi,
 • 3 yıl süreli projemiz süresince en az 12 küme toplantısı düzenlemeyi ve 8 eğitim vermeyi,
 • 10 hedef pazar için araştırma raporu hazırlatılarak proje katılımcılarıyla paylaşmayı, 
 • 2 danışmanlık projesi yürütmeyi (endüstriyel tasarım, ambalaj iyileştirme vb),
 • 10 yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Özellikle yeni ve henüz yeterince ihracat gerçekleştiremediğimiz pazarlara yönelik kurgulamış olduğumuz URGE projemiz ile birlikte, katılımcı firmalarımızın daha planlı hareket ederek, daha fazla katkı alacakları bir model oluşturmayı planlıyoruz. Buna göre hazırladığımız yeni URGE projemize ilişkin tahmini bütçemiz;


EVSİD URGE PROJESİ TAHMİNİ BÜTÇESİ  (36 aylık toplam tutarları içermektedir)

Yaklaşık 40 firmadan oluşmasını öngördüğümüz URGE projemiz için hazırladığımız tahmini bütçe çerçevesinde proje katılımcısı her firmamızın zorunlu faaliyetlerin tümüne ve seçimlik faaliyetlerden en az 1 tanesine katılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, projede yer almak isteyen firmalarımızın, zorunlu faaliyetler katkı payı olarak 800 $ ödemesi, kendilerinden istenecek bilgi, belge ve fotoğrafları eksiksiz olarak Derneğimize ulaştırması gerekmektedir. Belirlenen zorunlu faaliyetlerin sayısının artması, azalması veya birim maliyetlerinin değişikliği durumunda net tutarlar katılımcı firmalarımıza şeffaf bir şekilde yansıtılacaktır.

Öteyandan, seçimlik faaliyetler için ayrı duyuru yapılarak, etkinlik bazında bütçe katılımcılardan talep edilecektir. EVSİD olarak hedefimiz proje katılımcılarımızın maksimum düzeyde tüm etkinliklere katılımı olacaktır.

EVSIDConnect Turkish Home and Kitchenware Cluster URGE projemize katılmak isteyen üyelerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından projemizin onaylanması

sonrasında ilave katılım olamayacağını dikkate alarak, en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar belirlenen avans tutar olan 800 $'ı Derneğimizin aşağıda belirtilen hesabına yatırarak, Ticaret Bakanlığı’na iletmek üzerebaşvuru formu ve ürün resimlerini (300 dpi çözünürlükte 12 adet ürün resmi) tarafımıza iletebilirler.
 

Ö N E M L İ

 1. Projede yer almak için Derneğimiz üyesi olunması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan "İşbirliği Kuruluşu Üyelik Sicil Numarası" ifadesiyle, başvuran firmanın EVSİD'deki  üye sicil numarası kastedilmekte olup, Derneğimizden öğrenilebilir.
 2. Ödemeye açıklama olarak "EVSIDConnect URGE Projesi Katılım Payı" yazılmalıdır.
 3. İlgili Tebliğ uyarınca, Proje  kapsamında düzenlenecek yurtiçi yurtdışı tüm faaliyetlere başvuru sahibi firma ortağı/sahibi ve  SGK'lı çalışanların
  katılabildiği unutulmamalıdır. 
 4. Başvuran firmalarımızın DYS kaydının yapılmış olması gerekmektedir. 
 5. Başvuru formunun altında Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen "Katılımcı Talep Yazısı’nın taranarak ibraz edilmesi" işlemi Derneğimizce yapılacaktır.

Başvuru forum için tıklayınız.

DYK Kaydı yapmak için tıklayınız.

GARANTİ BANKASI
Hesap Adı :      EV VE MUTFAK EŞYA SANAYİCİLERİ VE İHRACATCILARI

                          DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap Türü:    ABD $
IBAN:              TR220006200035900009082871

 

İŞ BANKASI 
Hesap Adı:        EV VE MUTFAK EŞYA SANAYİCİLERİ VE İHRACATCILARI

                           DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Hesap Türü:     ABD $
IBAN:                TR150006400000210693344579

 

Paylaş: