Invitation Only Latam 2019

Invitation Only Latam 2019
Başlangıç:

13 June 2019

Bitiş:

14 June 2019

Ülke:

Kolombiya

Şehir:

Bogota

Son Başvuru:

Tamamlandı

Kolombiya, 2018 verilerine göre 270 Milyon$ tutarında ev ve mutfak eşyaları ithalatı gerçekleştirirken bunun %65 gibi bölümünü Çin’den gerçekleştirmektedir. Türkiye olarak ise bu ürün grubunda Kolombiya’ya ihracatımız oldukça sınırlı kalmakta, 2018 verilerine göre %0,47 pay ile en fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında 18. sırada bulunulmaktadır. Benzer durum, Brezilya, Meksika, Ekvator, Guetamala, Peru ve bölgedeki diğer Latin Amerika ülkelerinde de gözlenmektedir.

Latam meeting

Latin Amerika geneli düşünüldüğünde pazarın büyüklüğü 5 Milyar$’ı bulmakta, Türkiye olarak ihracatımızın ise 55 Milyon$ ile sınırlı olduğu görülmektedir. Bu açıdan, dünya ev ve mutfak eşyaları pazarında 7. Sırayı alan Türkiye için Latin Amerika pazarı henüz keşfedilmemiş bakir bir bölge olarak düşünülebilir.

Bu bulgular ışığında, Kolombiya ve Latin Amerika ülkelerine yönelik olarak 2018 yılında Derneğimizin URGE projeleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri programının bu kez farklı ve URGE projesinde yer alamayan firmaların katılımı ile birlikte tekrarlanmasına karar verilmiş ve Bogota’nın Latin Amerika’daki diğer potansiyel ülkelerde yerleşik alıcılar için en kolay ulaşabilecekleri nokta olduğu düşüncesi ile ikili iş görüşmelerinin 2018 yılında olduğu gibi Bogota-Kolombiya’da gerçekleştirilmesi, ilave olarak diğer Latin Amerika’da yerleşik alıcıların da davet edilerek yoğun bir görüşme programı gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Öteyandan, etkinliğimizin Latin Amerika’da yerleşik alıcılara daha etkin duyurulması konusunda bölgenin en büyük havayolu firmalarından biri olan Avianca hava yollarının uçakta dağıtılan dergisinin Mayıs sayısına tam sayfa ilan verilmiş, etkinliğe özel bir web sayfası düzenlenmiş ve basın duyuruları için ayrıca bir PR firması ile çalışılarak ekonomi dergileri ve ilgili televizyonlarda etkinliğimizin haber olarak yer alması hedeflenmiştir.

Heyetimizin ilk günü her zaman olduğu gibi katılımcılarımızın Kolombiya’daki rakip firma ve ürünleri inceleyebilmeleri, pazarın yapısını yakından görebilmeleri amacıyla bir retail tour düzenlenmiştir. Bu retail tour sırasında Exito, Home Center, Home Sentry, Cachivaches gibi hem ev hem de mutfak eşyaları konusunda faaliyet gösteren zincir mağazalar ve toptancılar ziyaret edilmiş, ürün/fiyat analizi gerçekleştirmiştir. Retail tour sonrasında firmalarımız pazardaki kendi rakiplerini inceleme ve markalarını konumlandırabilecekleri pozisyonu belirleme imkanı bulmuşlardır.

Programın akşam bölümünde satınalmacı firmalar ile katılımcılarımızı bir araya getirmek amacıyla bir tanışma kokteyli düzenlenmiş ve kokteyle Bogota Büyükelçimiz Sn. Ece Öztürk Çil ve Ticaret Ataşemiz Türker Kocamış da katılım sağlamışlardır.

Bogota’da gerçekleştirilen iş görüşmelerine Kolombiya dışında diğer Latin Amerika ülkelerinden de alıcıların davet edilmesi sonrasında, iş görüşmelerinin yoğun olacağı dikkate alınarak toplantı programı 2 gün olarak planlanmıştır. Heyetimizin konakladığı Hilton Bogota Otelinin salonunda gerçekleştirilen iş görüşmelerinde her firmamız için sergileme üniteleri/raflar tahsis edilerek Türk ev ve mutfak eşyalarının en iyi şekilde sergilenmesine çalışılmıştır.

Adeta butik bir fuar kapsamında gerçekleşen görüşmelere; Arjantin, Brezilya, Panama, Uruguay, Peru, Paraguay, Ekvator, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, El Salvador ve Kolombiya dahil 12 farklı ülkeden toplam 40 alıcı firma kayıt yaptırmış ve ortalamada tüm firmalarımız 23 alıcı firma ile görüşme gerçekleştirmiştir. (21 katılımcı firma toplamda 482 görüşme)

İkili iş görüşmeleri sonrasında katılımcı firmalarımız ile yaptığımız değerlendirmede; özellikle programa katılan alıcı firmaların potansiyel olarak üst düzeyde oldukları, gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında sipariş aldıkları ifade edilmiştir. Ayrıca, Latin Amerika pazarı diğer ihracat pazarlarımızdan farklı olarak sürekli ilgi isteyen, mevcut alıcı kontaklarınız ile kesintisiz iletişimi gerektiren zor bir pazar olmasına karşın özellikle bu ikili iş görüşmelerinden çok memnun kalındığı ifade edilmiştir. Latin Amerika pazarında ev ve mutfak eşyalarına yönelik halen mevcut sektörel fuar olmaması nedeniyle bu etkinliğimizin 2020 yılında, artan ürün çeşidi ile birlikte, hediyelik ürünler ve belki de ev tekstili ile zenginleştirilerek tekrarlanmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır.

Rapor

İstatistik

Türk katılımcı: 21

Alıcı firma: 40

Görüşme sayısı: 482

Etkinlik Katılımcıları