Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle birçok işyerinin fiziksel olarak kapalı olması veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uyguluyor olması, dolayısıyla, veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamaması ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilememesi gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmıştır.

Paylaş: