İhracatta Yaşanılan Sorunlar ve 2021 Beklenti Anketimiz Sonuçlandı

İhracatta Yaşanılan Sorunlar ve 2021 Beklenti Anketimiz Sonuçlandı

İhracatçı firmalarımız pandemi döneminde büyük fedakarlıklar göstererek devam ettirdikleri üretimlerine rağmen lojistik problemleri nedeniyle ürünlerini ihraç edemiyor, birçok mal deniz navlununda yeterli sayıda konteyner, kara nakliyesinde TIR bulunamaması nedeniyle depolarda bekliyor. Ülke olarak ihracatımızı arttırabilmek istiyorsak acilen lojistik altyapımızı iyileştirmemiz gerekiyor.

Pandemi dolayısıyla tüm dünyada tedarik zinciri Asya’dan batıya doğru kayarken özellikle deniz navlununda yaşanan konteyner sıkıntısı bugünlerde ihracatçı firmalarımızın neredeyse tamamı düşündürüyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Nisan ve Mayıs aylarında pandemi etkisi ile ihracatta yaşadığı hasarın yaralarını son beş ayda gerçekleştirdiği çift haneli büyüme ile sarmaya çalışırken, hem hammadde hem de lojistik problemleri nedeniyle zorluklar yaşıyor.

EVSİD olarak Derneğimize son dönemde ulaşan şikayetler üzerine yapmış olduğumuz İhracatta Yaşanılan Sorunlar ve 2021 Beklenti Anketi çalışması sonuçlarına göre, sektördeki firmalarımızın yaklaşık %92'si deniz navlununda konteyner bulma sıkıntısı, %61'i rezervasyon problemi yaşıyor. Kara nakliyesinde TIR bulma sıkıntısı ise %45 düzeyinde.

İhracatçı firmalarımızın bir diğer sıkıntısı, hammadde konusunda; üreticilerimizin %74’ü hammadde fiyatlarının yüksekliği ve son dönemde fiyatlarda yaşanan aşırı dalgalanmalardan şikayetçi. Yine %53 gibi büyük bir oranı ise hammadde konusunda yerel tedarikçilerden yeterli miktarda ve kalitede ürün bulamadıklarını, buna karşın iç piyasada üretilmeyen birçok hammadde ve ara mamulün yurt dışından tedarik ederken karşılaştıkları yüksek gümrük vergilerinden yakınmakta.

Tüm bunların yanında, özellikle ihracatın son dönemde artış trendine girmesi firmalarımızı finansman konusunda rahatlatmış gözüküyor. Çalışmamıza katılan firmalarımızın %57'lik bölümü finansman sıkıntılarının olmadığını ancak, kredi faizlerinin yüksek olduğunu dile getirmiş.

İhracat rakamları ile ilgili olarak anket katılımcılarımızın %61'lik kısmı 2020 yılı Ocak-Ekim ihracatlarının geçtiğimiz yıla göre arttığını, %21'lik kısmı ise aynı düzeyde kaldığını ifade etmiş. Bu bize, özellikle pandemi döneminde düzenli ihracat gerçekleştiren firmaların konumlarını güçlendirdiklerini de gösteriyor.

Anket çalışmamızın en çarpıcı sonuçlarından biri ise 2021 ihracat beklentileri ile ilgili; firmalarımızın %77'lik bölümü ihracatlarının önümüzdeki yıl artacağı beklentisinde olduklarını, %18'lik bölümü aynı düzeyde kalacağını düşündüğünü belirtmiş. 2021 yılında ihracatlarının düşeceği beklentisinde olan, bir anlamda karamsar firmalarımızın oranı ise sadece %5.

Paylaş: