Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 12 Mayıs 2020 tarih ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 18 Mayıs 2020 gün sonuna kadar  verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Paylaş: