2021 Yılı Sektör İhracatı Beklentileri ve Güncel Sektör Sorunları Anketimiz Sonuçlandı: Hammadde Fiyatlarındaki Artış En Büyük Sorun

2021 Yılı Sektör İhracatı Beklentileri ve Güncel Sektör Sorunları Anketimiz Sonuçlandı: Hammadde Fiyatlarındaki Artış En Büyük Sorun

EVSİD olarak ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üretici firmalarımızla yapmış olduğumuz anket çalışmasında hammadde artışları çarpıcı bir şekilde son dönemde lojistik kaynaklı problemleri de aşarak birinci sıraya yükseliyor. Üye firmalarımız ve sektör geneli ile yaptığımız anketin sonuçlarına göre, firmalarımızın %79’u için hammadde fiyatları ihracatın önündeki birincil problem. Hammadde fiyat artışlarını sırasıyla lojistik/navlun fiyatlarındaki artış, boş konteyner bulunamaması, ihracatın finansmanı ve yeni müşterilere ulaşamama takip ediyor.

Yine üreticilerimizin %85 gibi büyük bir oranı hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle üretimlerini kıstıklarını veya önümüzdeki dönemde kısmak zorunda kalacaklarını belirtmiş. Büyük çabalarla kazanılan müşterileri hammadde fiyatlarındaki artış sonucu kaybetmek bu dönemde karşılaşılan önemli tehditlerden.

Hammadde fiyatlarının artışı beraberinde doğal olarak ihracatın finansmanına ilave yük getirmekte. Üreticilerimizin %89’u bu dönemde ilave finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtirken bu kitlenin %52’lik kısmı ilave finansmanı öz kaynaklarından karşılayacaklarını ifade etmiş.

Hammadde fiyatlarındaki artış konusunda kamuya iletilecek çözüm önerilerinin başında, geçici bir süre de olsa ithalatta alınan vergilerin sıfırlanarak hammadde darboğazının çözülmesi geliyor. İkinci çözüm önerisi ise, sorun çözülünceye kadar yerel hammadde üreticilerinin ihracattan ziyade iç piyasadaki üreticilere öncelik vermesi.

Sektör 2021 yılı Ocak ayı ile birlikte ihracata hızlı başlamış olsa da, bir yandan hammadde fiyatlarındaki artış, bir yandan lojistik problemler, firmaları az da olsa karamsarlığa itmiş durumda. Şubat 2021 itibarıyla 2021 yılı ihracatının 2020 yılından daha yüksek olacağını öngörenlerin oranı yaklaşık %31 düzeyindeyken, beklentisi düşük olan firmaların oranı %33 oranında.

Aslında tüm bu problemlerin haricinde bizce sektörün ve hatta Türkiye ihracatının önündeki en büyük problem birim ihracat değerimizdeki düşüklük. Ev ve mutfak eşyaları sektörü pandemi döneminde birim ihracat değerini 3.21$/kg’den 3.25$/kg’ye getirirken rakiplerimiz Polonya, İtalya ve Hollanda, birim ihracat değerleri 2-2.5 katımız olmasına rağmen, çift haneli büyümeyi başarmış gözüküyor.

Çözüme yönelik firmalarımız büyük oranda markalama ve tanıtım konusundaki desteklerin daha da arttırılması ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlanması gerektiğini belitmişler. Birim ihracat değerini arttırmak için önerilen ikinci metot ise tasarım konusunda desteklerin daha etkin bir şekilde kurgulanması.

Sektörün nabzını tutmaya çalıştığımız bu anketten EVSİD olarak çıkarttığımız vazife doğrultusunda hammadde fiyatlarındaki artış, lojistik problemler ve ihracatın finansmanı konusunda kamuoyunu aydınlatmaya, ilgili kurumlarla paylaşmaya ve sizlerin sözcüsü olmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan birim ihracat değerimizi arttırabilme konusunda EVSİD olarak yürütmekte olduğumuz UR&GE projeleri ile birlikte tasarım ve markalaşma konusunda çalışmalar yürütüyor ve  pandemi döneminde yeni müşterilere ulaşabilmek için #EvsidConnect markası altında bir dizi online heyet organizasyonu düzenliyoruz. www.evsidconnect.com

Paylaş: